Op de Olympiaschool wordt 3 dagen in de week aikido voor de jeugd gegeven.

Zie hier het rooster. De les wordt gegeven door Thomas Huijgen.

Jeugd klassen zijn van kinderen van 11-18 jaar.

In de jeugd lessen wordt er nadruk gelegd op mentale en fysieke houding van de kinderen. De lessen zijn een brug van de eerdere meer speelse kinderklassen naar de serieuzere klassen voor volwassenen.

De etiquette binnen aikido bieden de leerlingen duidelijke omgangsvormen, waarbij respect en samenwerking centraal staan.

Het technische aspect van aikido bevordert de jeugd om een correcte houding te aan te nemen. In de pubertijd verandert het lichaam veel en is het moeilijk om hiermee om te gaan. Aikido helpt een balans te vinden voor de kinderen op fysiek en mentaal niveau. Concentratie en en focus worden bij uitstek aangesproken. Bevordering bij kinderen is op dit gebied al snel te zien.

Kinderen kunnen via de jeugdklas ook instromen in de nationale talent ontwikkeling van de Aikido Bond Nederland (https://www.talent.aikidonederland.nl/).